Pensions Technical Specialist, Work from home (Welsh Speaker)

Salary Description:
£30000 - £36600 per annum
Location Description:
London, Wales, Work from home
Job Role:
Pensions Administrator, Pensions Technician, Other
Employment Type:
Full-time
Contract Type:
Permanent
Application Deadline:
Unspecified
Posted:
23rd September 2020
Recruiter:
Sammons Pensions
Job Ref:
1370040b

Cynorthwyydd/Arbenigwr Technegol - Siaradwr Cymraeg - Gweithio o gartref Yn bennaf, byddech yn darparu'r gwasanaeth ‘Pension Wise’, ond hefyd yn defnyddio'ch gwybodaeth bensiynau i helpu cwsmeriaid ar ein llinell gymorth gyffredinol a sianeli eraill. Mae'r swyddi i weithio o gartref ar sail llawn amser neu ran amser (lleiafswm o 3 diwrnod yr wythnos). Hyblygrwydd ar oriau gweithredol. Bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr hyderus ac yn gyfarwydd â gweithio gydag aelodau'r cyhoedd. Mae’n rhaid bod gennych brofiad o weithio mewn pensiynau neu gyda phensiynau, deall ystod o wahanol fathau o bensiynau a bod yn gyfoes â’r ddeddfwriaeth. Gwybodaeth gadarn o gyfraith ac arfer pensiynau, mae’n rhaid i chi fod yn dda wrth ddelio ag aelodau’r cyhoedd, gan gyfieithu syniadau a phynciau cymhleth yn glir. Please quote reference 1370040 . This is just one of the many roles that we are working on, all of which are on our website www.sammonspensions.co.uk . We are committed to supporting and promoting diversity in the workplace. Any salary advertised is for search purposes only. If you have not heard from us within 7 days, you have not been successful on this occasion.

You may return to your current search results by clicking here.

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings